Klimac

AKO SPRÁVNE POUŽÍVAŤ KLIMATIZÁCIU?

V súčasnej dobe sa stáva klimatizácia v obytných  priestoroch bežnou záležitosťou. Tak ako je nevyhnutné vykurovanie v zime začína byť nevyhnutné aj chladenie v letných mesiacoch.

Zakúpenie a inštalácia  klimatizácie je základný krok a túto službu je nutné zadať odbornej firme.  Treba si však uvedomiť, že okrem profesionálnej inštalácie je potrebné klimatizáciu tak ako každé iné technologické zariadenie aj správne používať. Často počujeme v médiách a taktiež čítame články o tom, že od  klimatizácie ľudia ochorejú, prípadne majú iné zdravotné problémy. Nie je tomu tak, ak máme klimatizáciu dobre nadstavenú a správne ju používame. Zdravotné problémy môžu nastať  ak si pri 35 stupňových horúčavách spomenieme, že by bolo dobré pustiť už klimatizáciu a vtedy nadstavíme žiadanú teplotu na 20 °C a otáčky ventilátora nadstavíme na maximum. Vtedy sa klimatizácia samozrejme snaží čo najrýchlejšie dosiahnuť zvolenú teplotu a vzduch z nej vyfukovaný dosahuje najnižšie hodnoty. Takýmto chladným vzduchom ak je zasiahnuté naše rozhorúčené telo , môžu sa dostaviť zdravotné problémy. Preto je lepšie začať klimatizáciu prevádzkovať už pri vzostupe horúčav a žiadanú teplotu nadstavujeme s maximálnym rozdielom 6 až 7 stupňov nižšie ako je  aktuálna vonkajšia teplota. Otáčky ventilátora zvolíme do režimu automatiky .

Servis a údržba klimatizácie

Každý stroj alebo točivé zariadenie ak má správne fungovať a slúžiť, musí byť pravidelne kontrolované a servisované. U klimatizácie to platí taktiež. Bežné klimatizačné zariadenie v domácnostiach alebo vo verejných prevádzkach musí byť kontrolované a servisované aspoň raz ročne . Týmto sa vyhneme budúcim komplikáciám s funkčnosťou klimatizácie. Samotný servis a údržba spočíva v čistení,  diagnostike a kontrole chladiacich náplní. Servisuje sa samostatne vnútorná jednotka a vonkajšia jednotka.

Pozor na prachový filter

Filtre majú zabezpečiť, že vzduch v klimatizovanom priestore  bude čistý a zároveň majú ochrániť chladiacu časť vnútornej jednotky pred zanesením a tým znížením výkonu celého zariadenia. Ak filtrom nevenujete náležitú  pozornosť, stávajú sa dôvodom, pre ktorý sa vám horšie dýcha a klimatizácia stráca svoju účinnosť. Filtre v klimatizácii sa musia vyčistiť minimálne raz za sezónu a v prípade, že klimatizáciu používame často tak aj viackrát za sezónu. Čistenie filtrov a dezinfekciu výparníka zveríme vždy odbornej firme.

Pozrite sa aj von

Starostlivosť nepotrebuje len vnútorná, ale aj vonkajšia jednotka klimatizácie. Z hľadiska prevádzkovej funkčnosti je dôležité jej čistenie a funkčná diagnostika . Vonkajšej jednotka pracuje s vonkajším vzduchom, ktorý je oveľa viac znečistený a v prípade zanedbaného čistenia môžu nastať vážne komplikácie s funkčnosťou zariadenia. Na lamelách kondenzátora sa zachytávajú prachové častice ktoré majú za následok zhoršovanie kondenzácie chladiva. Tým dochádza k menšej účinnosti celého zariadeniach a k zvýšeniu spotreby elektrickej energie. V najhorších prípadoch nastane porucha a klimatizácia sa stáva nefunkčnou.