Klimac

INŠTALÁCIA A SPRÁVNE POUŽÍVANIE KLIMATIZÁCIE

Priebeh samotnej inštalácie klimatizácie

V prípade, že staviate nový rodinný dom, alebo ste si kúpili byt ktorý je v štádiu výstavby je vhodné urobiť takzvanú predprípravu klimatizácie. Je to etapa inštalácie, kedy sa všetky inštalačné potrubia a odvod kondenzátu zabuduje do steny. Po ukončení stavebných prác a vymaľovaní stien sa už namontujú vnútorné jednotky  a vonkajšia jednotka. U takto nainštalovanej klimatizácie nie je vidieť inštalačné potrubia.

Ak sa chystáte nainštalovať klimatizáciu do obývaných miestností mate tri voľby ako klimatizáciu nainštalovať:

Prvý a ten najjednoduchší spôsob pre jednu miestnosť je ten, že sa Vám umiestnenie vnútornej jednotky hodí tak, že montér iba prevŕta dieru cez obvodovú stenu k vonkajšej jednotke ku ktorej vyvedie medené potrubie a aj odvod kondenzátu. V takýchto prípadoch taktiež nie sú viditeľné v miestnosti dôsledky inštalácie.

Druhá možnosť je prepoj potrubia medzi vnútornou  a vonkajšou jednotkou inštalovať do plastových klimatizačných žľabov. Žľaby sú potom viditeľné.

Treťou možnosťou je zhotoviť drážky v stenách a inštalačné potrubie zabudovať do steny tak ako pri novostavbe. Je ešte jedna možnosť inštalácie pri ktorej sa inštalačné potrubie vedie voľne po stene alebo strope a následne sa ukryje sadrokartónovým kastlíkom.

Správne nainštalovaná klimatizácia musí mať tesne uzavretý chladiaci okruh (nesmie z okruhu unikať chladivo), musí byť elektricky správne dopojená a hlavne vonkajšia jednotka musí byť bezpečne ukotvená, tak, aby vplyvom poveternostných vplyvov a samotnej váhy jednotky nedošlo k samovoľnému pádu .

Používanie klimatizácie

Často počujeme v médiách a taktiež čítame články o tom, že od klimatizácie ľudia ochorejú, prípadne majú iné zdravotné problémy. Nie je tomu tak, ak máme klimatizáciu dobre nadstavenú a správne ju používame.

Zdravotné problémy môžu nastať ak si pri 35 stupňových horúčavách spomenieme, že by bolo dobré pustiť už klimatizáciu a vtedy nastavíme žiadanú teplotu na 20 stupňov a  otáčky ventilátora nastavíme na maximum. Vtedy sa klimatizácia samozrejme snaží čo najrýchlejšie dosiahnuť zvolenú teplotu a vzduch z nej vyfukovaný dosahuje najnižšie hodnoty. Takýmto chladným vzduchom ak je zasiahnuté naše rozhorúčené telo, môžu sa dostaviť zdravotné problémy.

Preto je lepšie začať klimatizáciu prevádzkovať už pri vzostupe horúčav a žiadanú teplotu nadstavujeme s maximálnym rozdielom 6 až 7 stupňov nižšie ako je aktuálna vonkajšia teplota. Otáčky ventilátora zvolíme do režimu automatiky. S takýmto nastavením dosiahnete najefektívnejšie výsledky a šetríte aj svoje zdravie.

Servis a údržba klimatizácie

Každý stroj alebo točivé zariadenie ak má správne fungovať a slúžiť, musí byť pravidelne kontrolované a servisované. U klimatizácie to platí taktiež. Bežné klimatizačné zariadenie v domácnostiach alebo vo verejných prevádzkach musí byť kontrolované a servisované aspoň raz ročne. Týmto sa vyhneme budúcim komplikáciám s funkčnosťou klimatizácie.

Samotný servis a údržba spočíva v čistení, diagnostike a kontrole chladiacich náplní. Servisuje sa samostatne vnútorná jednotka a vonkajšia jednotka. Vo vnútornej jednotke je potrebné vyčistiť filtre, vydezinfikovať výparník a taktiež sa diagnostikujú jednotlivé funkcie klimatizácie.

U vonkajšej jednotky je potrebné taktiež vyčistiť lamely kondenzátora a skontrolovať zariadenie na únik chladiva. Samozrejmosťou je kontrola elektrických napojení vnútornej i vonkajšej jednotky.

Pravidelným servisom sa vyhneme stresovým situáciám, ktoré nastávajú pri poruche klimatizácie vtedy, keď ju chceme najviac používať.

Záverom by som chcel zdôrazniť, že klimatizácia je už bežným zariadením v domácnostiach i vo verejnej sfére. Klimatizáciu si zriaďujeme na obdobie 15 aj 20 rokov. Preto je dôležité vybrať si pri kúpe primeranú značku kvality a spoľahlivú firmu , ktorá vám klimatizáciu dodá, nainštaluje a dá vám záruku minimálne 24 mesiacov na výrobok aj inštaláciu. O klimatizáciu je potrebné pravidelne sa starať a potom bude spoľahlivo slúžiť.

Verím, že ste sa dozvedeli všetko potrebné pre správny výber a používanie klimatizácie. Ak hľadáte spoľahlivú klimatizačnú firmu, alebo máte otázky, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.

Miroslav Bachratý