Klimac

NAJBEŽNEJŠIE PORUCHY KLIMATIZÁCIÍ

Aj klimatizácia je len stroj a preto sa môže z času na čas pokaziť. Často sa však mnohým závažným chybám dá predísť pravidelnou údržbou. Napriek tomu sa môže stať, že sa občas jednoducho prejaví porucha. Ak preto prestala fungovať správne, môže ísť o jednu z najčastejších chýb, ktoré sa pri klimatizáciách objavujú.

Kompresor

Je to  v princípe akési pomyselné srdce klimatizácie, takže ak sa pokazí, je to závažný problém. Kompresor je mazaný olejom a preto je dôležité dohliadnuť na to, aby bolo dostatok maziva v systéme. To laik neposúdi, vhodné je odborné oko. Práve nedostatočné mazanie je často najväčšou chybou prečo nám klimatizácia vypovie službu. Medzi prvé problémy patrí aj hlasný zvuk kompresoru, ktorý by za bežných okolnosti nemalo byť počuť. Ak ho zachytíte, volajte servis skôr, ako príde k fatálnemu poškodeniu.

Únik chladiva

Veľmi často sa prejavuje v dôsledku neodbornej montáže. Pretože súčasťou inštalácie klimatizácie by mala byť skúška tesnosti. Tak isto je nutné spraviť aj kontrolu celej kontroly potrubnej trasy z hľadiska možných netesností. Tie môžu vznikať na spojoch a práve tu chladivo ľahko unikne. Podobne  sa môže stať že k úniku chladiva dôjde manuálnym poškodením. V každej klimatizácii je totiž obvykle chladivo dimenzované na päťmetrovú trasu a na nej sa môže stať čokoľvek. Úniku tiež zabráni pravidelná obhliadka a „ošetrenie“ problematických miest.

Problémy s termostatom

Tu môže byť mnoho dôvodov, prečo termostat zlyhá. Môže to byť problém v senzore, alebo nejaké zanesenie, zlyhanie akumulátora. Najčastejšie ide o ukazovanie odlišnej teploty aká je. Nie je to fatálna chyba, ale napríklad môžete spôsobiť že jednotku budete preťažovať alebo ochoriete, kvôli zle nastavenej teplote. Jednoducho je vhodné dať vždy veci do  poriadku. Môžete tak poškodiť jednotku jej preťažovaním, alebo aj ochorieť.

Tečenie klimatizácie

Keďže klimatizácia pracuje na rozhraní teplôt, bežným výsledkom jej činnosti je kondenzovanie vlhkosti. A tej je potrebné sa zbaviť, inak klimatizácia začne pretekať. Jedným z častých dôvodov pretekania je zanesenie vnútri cievky, odtokového potrubia a odkvapkávacej misky. Vhodné je preto aj tieto cesty čistiť. Často sa vyskytuje aj  poškodené čerpadlo kondenzátu. Tu je už potrebné sa obrátiť na odborníka. Platí pravidlo, že ak klimatizácia preteká, je potrebné volať servis a klimatizáciu odstaviť. Zvýšená vlhkosť môže zariadenie v prevádzke poškodiť.