Klimac

NOVÉ CHLADIVO R32. POZNÁTE JEHO KVALITY?

NOVÉ CHLADIVO R32. POZNÁTE JEHO KVALITY?

Nové chladivo R32. Poznáte jeho kvality?

Výrobcovia klimatizácií už čoraz viac prechádzajú na nové chladivo R32. Starý typ chladiva R410A sa pomaly začína dostávať do úzadia a dôvodom je nielen ekologický prínos pre prírodu, ale aj pre samotného užívateľa.

Ide o emisie

Chladivo R32 je menej horľavé ako chladivo R410A a hlavne je omnoho ekologickejšie. Pod týmto názvom sa vlastne skrýva z chemickej stránky difluorometan. Toto chladivo je mimoriadne šetrné k životnému prostrediu, keďže má potenciál znižovať emisie až o neuveriteľných 78% oproti predchádzajúcemu typu.

Šetrné aj k peňaženke

R32 má lepšiu tepelnú kapacitu a dokáže pri rovnakom výkone ušetriť až 30% chladiacej látky. Navyše je jednozložkové, takže sa v prípade potreby dá aj plniť, čo pri predchádzajúcom type chladiva nebolo možné.

Chladivo je bezpečné

Čo sa týka horľavosti chladiva R32, vedci realizovali pokus, pri ktorom simulovali test vznietenia vonkajšej jednotky.  Jednotka s chladivom  R32 zhorela rovnako rýchlo ako jednotka na R410A. Novinka teda nepredstavuje žiadne zvýšenie rizika. Navyše chladivo  R32 sa v bytových aj komerčných priestoroch používa už od roku 2014 a nebola zaznamenaná žiadna porucha z dôvodu požiaru.

Od roku 2025 jediné možné chladivo

V súčasnosti je možné stále používať aj staré typy chladív, ale od roku 2025 už bude potrebné používať v klimatizačných jednotkách len nový typ chladív. Preto ak sa pozeráte do budúcnosti, kúpa takejto jednotky je jednoznačne dobrou a vhodnou voľbou.

Novinka v roku 2018 je Bi-Ref

Výrobcovia v tomto roku predstavili zaujímavú alternatívu jednotiek pod označením Bi-Ref. Ide o jednotky, v ktorých možno použiť ako chladivo R410A a taktiež aj chladivo R32. Postupne sa však bude chladivo R32 uprednostňovať a bude sa naň plynule prechádzať. Jednotka Bi-Ref tak nebude mať problém ani v čase, keď už bude R32 jediným používaným chladivom.