Klimac

FILTRE V KLIMATIZÁCIÁCH. POZNÁTE ICH FUNKCIE?

Klimatizácia nie je len zariadenie na chladenie, ale aj na filtráciu vzduchu. V niektorých prípadoch systému rekuperácie v spojení s klimatizáciou slúži dokonca ako náhrada vetrania. Aké filtre v klimatizáciách sú najviac používané a na čo vlastne slúžia?

Základom je prach

Prach sa tvorí v byte, ale vo veľkom množstve aj vonku. Prachový filter je podobný filter, ako máte v automobile. Jeho úlohou je, aby prach a pele, nečistoty z ovzdušia nešli priamo do vašej spálne alebo obývačky. Tento filter je potrebné čistiť v závislosti aj od toho, kde bývate. Omnoho viac znečistenia nachytá napríklad meste, ako keď bývate kdesi v čistej prírode. Zároveň je to jeden z mála filtrov, ktorý si môžete očistiť aj sami. Tiahne sa po celej šírke jednotky a oplatí sa pravidelne kontrolovať jeho stav. V prípade znečistenia povysávať a pravidelne meniť. Ak si netrúfate sami, raz za rok pri servise klimatizácii si ho nechajte pozrieť odbornou firmou. Problém s prachovým filtrom totiž nie je iba v tom, že prestane filtrovať, ale jeho zanesenie znižuje výkon jednotky a môže viesť k jej poruche.

Plazmový filter

Nie je to filter v pravom zmysle slova. Netreba ho vymieňať, vydrží vám celý život. Jediné čo potrebuje je občas umyť mydlovou vodou.  Ide totiž o metódu filtrovania na základe kladne a záporne nabitých častíc. Filter na seba prichytáva aj nano častice, ktoré by prepustil prachový filter.

HEPA filter

Tento filter je vhodné meniť minimálne raz ročne. Jeho úlohou je totiž v tenkej štruktúre zachytávať častice až do veľkosti 300 nanometrov. Vďaka tomu je vhodný pre alergikov, ktorých môžu dráždiť aj častice, ktoré bežným okom nevidieť. Ak má byť vykurovanie alebo chladenie klimatizáciou naozaj účinné, tak tento filter musí byť pravidelne menený.

Ionizátor

Opäť sa nedá hovoriť o štandardnom filtre. V princípe nezachytáva žiadne nekalé časti vzduchu, ale vzduch ionizuje, teda produkuje záporne nabité ióny, ktoré robia priestor sviežejším. Je to presne taký vzduch, akého sa nadýchnete na lesnej čistinke po búrke. Áno, aj takto vám dokáže klimatizácia preprať vzduch dobrým filtrom.

Uhlíkový filter

Nazývaný aj dezodoračný z dôvodu schopnosti pohlcovať rôzne pachy, či už tie, ktoré vznikajú varením alebo pri fajčení. Tento filter sa rozhodne oplatí, ak chcete mať doma priestor bez ťažkého vzduchu.